Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Սույն բաժնում արտացոլված են WWW.HELPS.AMկայքի (այսուհետ՝ Կայք) միջոցով դասընթացների գրանցման հիմնական պայմանները։

Սույն պայմանները համարվում են հրապարակային առաջարկ (Oֆերտա) հաճախորդների հետ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով և դրանք կարող են թարմացվել Կայքի կողմից՝ սեփական հայեցողությամբ:

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն պայմանագիրը (Օֆերտան) կնքելու լրիվ և անվերապահ համաձայնություն (Ակցեպտ) է համարվում Կայքի այցելուի կողմից Կայքի միջոցով տրված պատվերի համար վճարում կատարելու համար, որպես ծառայության պատվեր։
1.2. Կայքում ներկայացված են բոլոր այն ծառայությունները, որոնք որ ընկերության կողմից մատուցվում են։
1.3. Go2 ծառայության համար պատվեր իրականացնելու դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել WWW.HELPS.AM  մուտք լինել G2 ծառայության մանրամասներ բաժինը և կատարել հայտի լրացում։
1․4․ Առցանց վճարման դեպքում Դուք համաձայնվում եք Ձեր կողմից ծառայության ընթունումը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կայքում հրապարակված ծառայության գինը հնարավոր է տարբերվել հայտարարությամբ նշված գնից, քանի որ կայքը իրականացնում է նաև Աֆիլատ գործընկերային հարաբերություն միջազգային ճանաճված հարթակների հետ։ 

2. Վճարման պայմաններ
2.1. Վճարման համար պետք է հետևել քայելով պահանջված հրահանգներին։
2.2. Այն դեպքում, երբ վճարում չի իրականացվում առցանց եղանակով, Դուք կարող եք դիմել հետադարձ կապի միջոցով մեր կողմից Ձեր պատվերին արագ արձագանքելու համար։
2.3. Կայքում կատարված գնանշումը ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով կամ ՌԴ ռուբլով վերաբերում է բացառապես Աֆիլատ գործընկերային հարաբերությամբ ցուցակված ծառայություններին: Նշված գնանշումը պետք է դիտել որպես պայմանական միավորներ, որոնք համարժեք են ՀՀ դրամի՝ վճարման օրվա արտարժույթի փոխարժեքին: Ծառայությունների արժեքի վերջնական գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, անկախ Ձեր կողմից վճարվող տարադրամից՝ վճարման պահին սահմանված փոխարժեքներով և գանձման պահին վճարող և ստացող բանկերի միջև կարող են տեղի ունենալ փոխարժեքների տատանումներ, որի համար ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում:

3. Տվյալների գաղտնիությունը
3.1. Կայքը գերակայություն է համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են Կայքի «Գաղտնիության քաղաքականություն» բաժնում, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

4. Վեճերի լուծման կարգը
4.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դատական կարգով, բացառությամբ եթե ծառայություն է պատվիրվել մեր պրինցիպալից, որի առաջարկած ծառայությունները մենք ցուցակում ենք որպես Աֆիլատ։
4․2․ Սույն կայքի միջոցով իրականաված ոչ բարեհաջող առցանաց վճարման դեպքում ծագաց վեճերը լուծվում են հետվերադարձի միջոցով, իսկ դրա անհրաժեշտությունը մեր կողմից չլինելու դեպքում Ձեր բողոքի վերջնական լուծումը կարող եք ստանալ դիմելով Ձեր թողարկող բանկին՝ հետգանձման դիմում ներկայացնելու միջոցով։

Կիսվել՝