Վճարումներ

Վճարումներ բաժինը նախատեսված է բաժանորդագրության համար, որի օգնությամբ կտրամադրվեն հետագայում Go2 ծառայության համար առցանաց վճարման հնարավրություն, ինչպես նաև այլ ծառայությունների և բաժանորդագրման վճարումների համար առցանց հնարավրություն։ 

Կիսվել՝